نمرات کلاس آقای حجتی راد کد کلاس 397

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  03/04/02

Language: English

Term: 1

 

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Spring

 

Book: AEF Starter

Date: 02/04/02

 

TOP STUDENTS

Melika Joodi & Razieh Bayrami

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

M. Joodi

20

28

50

98

2

M. Mirzaei

18

27

44

89

3

A. Poorazimi

18

28

45

91

4

R. Bayrami

20

29

49

98

5

K. Ghasemi

18

12

49

79

6

M. Nasoori

20

26

45

91

7

H. Saeidi

20

27

48

95

8

Z. Zarat

20

23

45

88

9

G. Nemati

15

12

-

-

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید