نمرات کلاس AEF5 خانم صدرایی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  22/05/01

Language: English

Term: 02

 

Teacher’s Name: Gh. Sadraei

Season: Spring

 

Book: AEF5 e109

Date: 03/28

 

TOP STUDENT

Pegah Toutkar

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

P. Toutkar

20

27.5

40

87.5

 

2

M. Karimi

20

26

38.5

84.5

 

3

M. Ghorbanzade

19

28

34

81

 

4

M. Kazem Pour

19

26

33

78

 

5

M. Ramzani

18

28

36.5

82.5

 

6

M. Sheikhi Nejad

20

21

27

68

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید