نمرات aef2 خانم بایزدان

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  28/10/01

Language: English

Term: 2

 

Teacher’s Name: Katayoun Bayazdan

Season: winter

 

Book: AEF two

Date:12/25

 

TOP STUDENTS

M.Rezanezhad

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

N. Khademi

20

18

46

84

 

2

Z. Khademi

30

20

47

97

 

3

A.Keramati

10

12

37

59

 

4

M.Rezanezhad

30

19

49

    98

 

5

P.Rafiee

20

16

40

76

 

6

Z.Hoseini

10

15

35

60

 

7

Sh.Haji Ghasemi

28

20

49

97

 

8

F.Shafiee

28

19

47

94

   

 

9

R. Navidi

10

18

42

70

 

10

M.Mohammadnezhad

25

19

45

89

   

 

11

F.Ameri

25

18

40

83

  

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید