نمرات کلاس AEF3 خانم شبستانی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 1st-AEF3

 

Teacher’s Name:Shabestani

Season:

 

Book: AEF3

Date:

 

TOP STUDENT:Saedie Zaman Sani

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

N.Zaman Sani

20

27

43

90

 

2

P.Shafie

0

0

0

0

 

3

S.Samadi

20

28

30

78

 

4

S.Keyhani

20

24

40

84

 

5

A.Falahmiri

20

21

35

76

 

6

A.Bakhshinezhad

18

25

0

43

 

7

A.Moniri

19

20

35

74

 

8

A.Rouhi

20

25

43

88

 

9

Z.Fakour

20

23

38

81

 

10

A.Noohi

17

0

0

17

 

11

M.Zahedi

20

20

35

75

 

12

A.Akbari

18

19

0

35

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید