نمرات کلاس 310 آقای حجتی راد

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  03/03/02

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Spring

 

Book: AEF 2

Date: 30/02/02

 

TOP STUDENT

Kiarash Khosrowzadeh

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

A. R. Helalipour

18

26

40

84

2

K. Khosrowzadeh

18

28

45

91

3

R. Rajabinejad

16

22

37

75

4

A. Khorsand

16

23

45

85

5

M. Ghasempour

18

22

40

80

6

A. M. Aslani

18

25

40

83

7

V. Homam

16

26

38

80

8

P. Esris

17

21

41

79

9

S. Nematinejad

16

20

29

65

10

K. Rezvani

17

18

30

65

11

M. A. Razipour

18

24

-

-

 

12

S. Karimipour

15

12.5

-

-

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید