نمرات AEF Starter اقای حجتی راد

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  30/02/02

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Spring

 

Book: AEF Starter

Date: 27/02/02

 

TOP STUDENT

Mahnaz Zoghi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

A. Arghand

20

21.5

43

84.5

2

M. Zoghi

20

27

49

96

3

A. Yousefi

20

17

43

80

4

K. Astaraki

20

23

46

89

5

B. Amouei

20

15

30

65

6

F. Vahdati

20

23.5

49

92.5

7

A. Hasan babaei

20

-

45

65

8

Z. Nasim far

20

20

42

82

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید