نمرات کلاس AEF 4 اقای حجتی راد

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  30/02/02

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Spring

 

Book: AEF 4

Date: 27/02/02

 

TOP STUDENT

R. Sadegh nezhad

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

M. Moradi

20

27

37

84

2

M. Nasiri

20

21

29

70

3

Gh. Hosein nezhad

20

25

34

79

4

N. Hengami

20

26

30

76

5

M. Hoseini

20

23

38

81

6

N. Mastan

20

20

28

68

7

K. Mohamadi

20

24

30

74

8

R. Sadegh nezhad

20

29

36

85

9

A. Rahman parast

20

20

30

70

10

R. Zar keshvari

20

18

30

68

11

M.A. Asadi

20

24

-

44

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید