نمرات کلاسFour Corners 2 خانم سهرابی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term:B

 

Teacher’s Name: Atena Sohrabi

Season: spring

 

Book: Four Corners 2

Date: 1402/01/30

 

TOP STUDENT:

Maryam Kazemi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

P. Pourahmad

20

28

46

94

 

2

F. Pousheshdoust

20

25

45

90

 

3

H. Falahati

20

30

47

97

 

4

M. Yeganeh

20

30

45

95

 

5

M. Kazemi

20

30

50

100

 

6

E. Maleki

20

30

47

97

 

7

A.Mehraeen

20

29

47

96

 

8

R. Shahri

20

28

46

94

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید