نمرات کلاس AEF3 ترم 2 خانم زارعی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 2

Teacher’s Name:  Zareei

Season:

Book: AEF3

Date: 28/8/1401

TOP STUDENT

Sogand Shahbazli

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

P.Javanmard

20

23

45

88

2

H. Vafaee

20

23

43

86

3

N. Yaghobi

20

24

43

87

4

N. Mosapor

20

25

45

90

5

M. Nezamdost

20

22

42

84

6

M. Nayer

20

25

44

89

7

R. Hamidi

20

19

45

84

8

Zh. Mosapor

20

23

46

89

9

N. Faraji

20

27

48

95

10

M. Bozorgi

20

15

34

69

11

M. Avazpor

20

12

35

67

12

M. Mirzayi

20

26

47

93

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید