مقالات

نمرات کلاس خانم آهنگریان ترم 3 سطح AEF1

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  1400/9/1

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Ahangarian

Season: fall

 

Book: American English File 1

Date:11/22/2021

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

F. Mahdavi

29

20

50

99

 

2

F. Rezayi

30

20

50

100

 

3

R. Rezayi

30

17

49

96

 

4

P. Eisayi

28

19

48

95

 

5

M. Borbar

28

20

49

97

 

6

S. Rezapoor

26

18

46

90

 

7

M.Ranjbar

29

18

47

94

 

8

M. Rafa’at

28

20

48

96

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید