مقالات

نمرات کلاس خانم متقی جو ترم 1 سطح AEF3

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  00/08/22

Language: English

Term: 1

Teacher’s Name: Mottaqijou

Season: Fall

Book: AEF3

Date:

TOP STUDENT

Asal Ezzat talab

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

 Hasti Faani

17

 26

40

83  

2

A.Ezzat talab

20

 30

50

100

3

M. Kazempour

 18

 30

48

96

4

K. Gholami

 17.5

 29

42

88.5

5

H. Farhadpour

 16

 27

45

88

6

S. Rezaei

 17.5

 28

41

86.5

7

M. Khodaparast

 17

 25

40

82

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید