مقالات

نمرات کلاس خانم آهنگریان ترم 2 سطح AEF1

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  18/8/1400

Language: English

Term: 2

Teacher’s Name: Ahangarian

Season: Fall

Book: American English File 1

Date: 11/9/2021

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

F. Babaei

26

17

48

91

2

F. Bagheri

27

18

47

92

3

M. Sheikhi

22

19

47

88

4

M. Ali Mofidi

24

14

45

83

5

S. Nariman

25

8

33

66

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید