مقالات

نمرات کلاس خانم گل زاده سطح starter

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  30/06/00

Language: English

Term: Starter

 

Teacher’s Name: Tara Golzadeh

Season: Fall

 

Book: A.E.F Starter

Date: 13/08/1400

 

TOP STUDENT

M.Nasiri & T.Izadyar

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

E. Vahdati

19

24

32

75

 

2

R. Hosseini

19

26

43.5

88.5

 

3

M. Nasiri

20

28.5

47

95.5

 

4

T. Izadyar

20

-

47

95.5

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید