مقالات

نمرات کلاس خانم قناعتگرAEF STARTER

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک

بازنگری: 00

تاریخ:  03/06/00

Language:

Term:

 

Teacher’s Name: Ghanaatgar

Season:

 

Book: AEF0 (A)

Date:

 

TOP STUDENT

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

T.Rezhimand

20

15.5

54

89.5

 

2

M.Altafinezhad

20

18

44

82

 

3

M.Ghavidel

20

14.5

58

92.5

 

4

A.karimi

20

18.5

44

82.5

 

5

H.karimi

20

14.5

58

92.5

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید