مقالات

نمرات کلاس خانم امیرانی AEF4

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: Units  7 & 8

 

Teacher’s Name: Delaram Amirani

Season:

 

Book: AEF4

Date:

 

TOP STUDENT:

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Paria abbas Zadeh

30

18

50

98

 

2

Fatemeh Feizi

25

15

42

82

 

3

Bita Hashemi

30

20

48

98

 

4

Mohammad Hossein Moeini

27

19

a

 

5

Mohadeseh Safabakhsh

25

17

42

84

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید