مقالات

نمرات کلاس آقای محمدی AEFS

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term:

 

Teacher’s Name: Atbin Mohammadi

Season: Summer

 

Book: American English File Starter

Date:3/6/1400

 

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Amirali Alizadeh

23/25

-

72/75

95

 

2

Ashkan Nejatpour

25/25

27/30

42.5/45

94.5

 

3

Arshiya Akhavan

25/25

26.3/30

39/45

90

 

4

Hami Ghanbari

25/25

24/30

39/45

88

 

5

Ali Shabansefat

24.5/25

19.5/30

26/45

70

 

6

Kasra Motaharzade

-

18/30

0

18

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید