مقالات

نمرات کلاس فشرده خانم قناعت گر interchange intro

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  23/04/00

Language:

Term:

 

Teacher’s Name:  Ghanaatgar

Season:

 

Book: Interchange Intro/1

Date:

 

TOP STUDENT

Erfan Jamali

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

S. Nori

20

20

57

97

 

2

N.Zibaee

20

17

45

82

 

3

M.khoshsima

20

19

57

96

 

4

O.Baghaee

20

17.5

47

84.5

 

5

M.Zivari

20

18.5

55

93.5

 

6

E.Jamali

20

20

58

98

 

7

M.Alizadeh

20

18

52

90

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید