مقالات

نمرات کلاس خانم آهنگریان AEFS

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  19/3/1400

Language: English

Term: 3

Teacher’s Name: Ahangarian

Season: spring

Book: American English File Starter

Date: 6/9/2021

Atabaki Saba

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

S. Atabaki

26

15

40

81

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید