مقالات

نمرات کلاس آقای خاکی AEFS

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/03/00

Language: English

Term: -

 

Teacher’s Name: Farbod Khaki

Season: Spring

 

Book: AEFs starter 3rd edition

Date:04/03/00

 

TOP STUDENT

Amir Mohammad Mirfazli

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

AM.mirfazli

10/10

24/30

55/60

89

 

2

D.farokhzad

7/10

20/30

46/60

73

 

3

M.masoumi

5/10

22/30

48/60

75

 

4

MH.taghiye

8/10

24/30

53/60

85

 

5

M.akbarzadeh

6/10

20/30

49/60

75

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید