مقالات

نمرات کلاس خانم ممیز AEFS

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

لیست نمرات

FR-MA-29کدمدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  00/02/31

Language: ENGLISH

Term: STARTER B

 

Teacher’s Name: MOMAYEZ

Season: SPRING

 

Book: AMERICAN ENGLISH FILE STARTER

Date:1400/02/31

 

TOP STUDENT

Mehrnoosh Sheykhi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

S.NARIMAN

15

20

45

80

 

2

M.SHEIKHI

20

28

48.5

96.5

 

3

F.BABAEI

20

25

49

95

 

4

Y. KIANI

20

25

48.5

93.5

 

5

F.BAGHERI

20

25

49

95

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید