مقالات

نمرات کلاس خانم زبردست امتحان جامع A1

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: Germani

Term: A1

 

Teacher’s Name:Mrs.Zebardast

Season:

 

Book: Starten Wir

Date:

 

TOP STUDENT

Hossein Asadi

 

NO

Student’s Name

Horen

 Lesen

Schhreiben

Sprechen

Total

Pass

Conditional

Fail

1

H.Asadi

16.66

18.33

25

17

76.99

2

A.Parvaneh

16.66

15

23.33

17

71.24

3

F.Sadrniya

13.33

16.66

25

16

70.99

4

A.Borhani

16.66

13.33

23.33

16

69.32

5

Sh.Khalili

13.33

8.3

18.33

14

57.22

6

N.Madadpour

13.33

8.33

18.33

14

53.99

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید