مقالات

نمرات کلاس خانم رمضانپور فشرده انگلیسی

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: -

 

Teacher’s Name: M. Ramezanpour

Season: Spring

 

Book: Interchange 2 & 3

Date: 2/10

 

TOP STUDENT

Milad Rahimi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

M. Rahimi

19

28

49

96

 

2

M.Ghiyas Hosseini

16

19

40

75

 

3

A.Giyahi

19

-

76

95

 

4

M. Mahjoubi

13

-

57

70

 

5

E. Rezaei

19

21

48

88

 

6

H. Parsi  

13

-

-

-

-

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید