مقالات

نمرات کلاس آقای حبیب زاده AEFS

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Habibzadeh

Season: Spring

 

Book: American English File S

Date: 00/2/25

 

TOP STUDENT

Farima Mahdavi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

(40)

Midterm

(20)

Final Exam

(40)

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

F. Mahdavi

30

18

31

79

 

2

F. Amini

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

 

3

M. Bozorgi

24

13.5

23.25

60.75

 

4

Z. Rahmati

28

17

30.75

75.75

 

5

F. Latifi

28

18

28

74

 

6

A. Komaei

20

16

26.25

62.25

 

7

M. Bordbar

30

17.5

30.25

77.75

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید