مقالات

نمرات کلاس خانم رمضان پور AEF1

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: 1

 

Teacher’s Name: M. Ramezanpour

Season: Spring

 

Book: AEF1

Date: 2/21

 

TOP STUDENT

Sanaz Kiabi  

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

 Sajjad Kiabi

17

29

45

91

 

2

Sanaz Kiabi  

18

30

49

87

 

3

 Assal Pourshaban

17

23

42

82

 

4

Midia Molaei

19

26

45

90

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید