مقالات

نمرات کلاس خانم امیرانی سطح AEF4

موسسه سپانو  ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: Units  3 & 4

 

Teacher’s Name: Delaram Amirani

Season:

 

Book: AEF4

Date:

 

TOP STUDENT:

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Sareh Abedinejad

17

24

absent

-

 

2

Fatemeh Feizi

16

20

absent

-

 

3

Bita Hashemi

20

29

47

96

 

4

Zahra Rangchian

20

20

40

80

 

5

Amir Mohammad Honarparast

10

13

20

43

 

6

Paria abbas Zadeh

20

29

43

92

 

7

Mohammad Hossein Moeini

19

30

46

95

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید