مقالات

نمرات کلاس خانم امیرانی AEF2

سپانو  ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: Units  1 – 3

 

Teacher’s Name: Delaram Amirani

Season:

 

Book: AEF2

Date:

 

TOP STUDENT: Mahdieh

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Mahdieh Najar Mobaraki

20

29.5=30

45

95

 

2

Sogol Moradi

20

28

46

94

 

3

Farnaz Karimi

19

24

32

75

 

4

Fatemeh Chamankari

18

22

31

71

 

5

Shaghayegh Yaghoubpour

20

25

42

87

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید