مقالات

نمرات AEF3 کلاس خانم رمضانپور

سپانو  ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language:

Term: A

 

Teacher’s Name: M. Ramezanpour

Season: Winter

 

Book: AEF3

Date: 16/1

 

TOP STUDENT

Mobina Khorshidi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

A.    Javanrouh

19

17

35

71

 

2

M. khorshidi

20

27

42

89

 

3

A.    Kamran

18

26

33

77

 

4

M. Zare

18

24

29

71

 

5

N. Moradi

19

27

41

87

 

6

Z. Honarmand

18

27

38

83

 

7

H. Javan

20

25

35

80

 

8

S. Mozafari

18

24

37

79

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید