مقالات

نمرات خانم قناعتگر کلاس AEF1

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  25/12/99

Language: English

Term:

 

Teacher’s Name: Ghanaatgar

Season:

 

Book: AEF1(2nd)

Date:

 

TOP STUDENT

S.Ghamkhar

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

A.Poorhasan

10

17

65

92

 

2

M.Hojati

10

18

63

91

 

3

S.Ghamkhar

10

18

70

98

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید