مقالات

نمرات A1 آلمانی خانم زبردست

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

لیست نمرات

FR-MA-29کدمدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: GERMANY

Term: A1

 

Teacher’s Name: Mrs.Zebardast

Season: WINTER

 

Book:

Date:1399/12/23

 

TOP STUDENT

SogandShahbazli

 

NO

Student’s Name

Sprechen

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

S.Nasiry

9.16

35

44.16

 

2

R.Mohammadi

13.33

46

59.33

 

3

N.Mozafari

17.91

62

79.91

 

4

F.Haghgou

14.16

65

79.16

 

5

A.Bagheri

14.16

54

68.16

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید