مقالات

نمرات کلاس خانم ممیز AEFs

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

لیستنمرات

FR-MA-29کدمدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: ENGLISH

Term: STARTER

 

Teacher’s Name:MOMAYEZ

Season: WINTER

 

Book: AMERICAN ENGLISH FILE

Date:1399/12/20

 

TOP STUDENT

SogandShahbazli

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

S.NARIMAN

17.5

23

44

84.5

 

2

F.BABAEI

20

28

50

98

 

3

F.BAGHERI

20

28

50

98

 

4

S.DEILAMI

20

30

50

100

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید