مقالات

نمرات کلاس خانم میرزایی AEFS

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: 1

 

Teacher’s Name: Maryam Mirzaie

Season: winter

 

Book: American English file (starter)

Date: 1399/12/12

 

TOP STUDENT

Mahgol Bahramkhah

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Saba Atabaki

10

28

41

79

 

2

Parva Tighnavard

10

18

42

70

 

3

Mehrsa Sadri

10

26

39

75

 

4

Mahgol Bahramkhah

10

39

49

98

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید