مقالات

نمرات کلاس خانم امیرانی سطح AEF4

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: Units  11 &12

 

Teacher’s Name: Delaram Amirani

Season:

 

Book: AEF4

Date:

 

TOP STUDENT: PARIA

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Sara Hajipour

20

30

47

97

 

2

Sareh Abedinejad

19

24

42

85

 

3

Fatemeh Feizi

18

27

40

85

 

4

Bita Hashemi

20

30

46

96

 

5

Zahra Rangchian

20

26

36

82

 

6

Amir Mohammad Honarparast

17

18

35

70

 

7

Mahdis Moradi

19

26

39

84

 

8

Mohadeseh Safabakhsh

19

28

37

84

 

9

Paria abbas Zadeh

20

30

49

99

 

10

Mohammad Hossein Moeini

20

27

44

91

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید