مقالات

نمرات کلاس for corners4 خانم متقی جو

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  99/10/16

Language: English

Term:

 

Teacher’s Name: Mottaqijou

Season:

 

Book: Four Corners 2

Date:

 

TOP STUDENT

K. Khosrozadeh

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

R. Mi’adi

20

28

48

96

 

2

K. Khosrozadeh

20

30

48

98

 

3

Arad Khorsand

13

26

42

81

 

4

S. Nemati

18

24

38

80

 

5

M. Qasempour

20

27

44

91

 

6

Amir Aslani

20

19

38

77

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید