مقالات

نمرات کلاس خانم امیرانی سطح AEF1

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: Units  9 & 10

 

Teacher’s Name: Delaram Amirani

Season:

 

Book: AEF1

Date:

 

TOP STUDENT:

Mahdieh

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Mahdieh Najar Mobaraki

20

28

45

93

 

2

Sogol Moradi

15

26

47

88

 

3

Farnaz Karimi

10

24

41

75

 

4

Fatemeh Chamankari

10

23

41

74

 

5

Shaghayegh Yaghoubpour

12

23

43

78

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید