مقالات

نمرات کلاس فرانسوی ترمیک خانم منفرد

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: French

Term:1

Teacher’s Name : SH.Monfared

Season: fall

Book: alter a1

Date: 10/11

NO

Student’s Name

Class Activities

midterm

Final Exam

Total

Conditional

Fail

 

1

A.Razmjoo

30

20

48.5

98.5

 

2

S.Babolian

30

20

47.5

97.5

 

3

Z.Moadeli

30

20

48

98

 

4

A.Alavi

30

20

NA

 

5

K.Moradi

10

      NA

NA

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید