مقالات

نمرات کلاس خانم امیرانی سطحAEF3

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: Units  9 & 10

 

Teacher’s Name: Delaram Amirani

Season:

 

Book: AEF3

Date:

 

TOP STUDENT

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Sara Hajipour

20

30

48

98

 

2

Sareh Abedinejad

18

27

45

90

 

3

Fatemeh Feizi

18

27

40

85

 

4

Bita Hashemi

20

30

48

98

 

5

Zahra Rangchian

19

21

43

83

 

6

Amir Mohammad Honarparast

17

20

30

67

 

7

Mahdis Moradi

18

30

44

92

 

8

Mohadeseh Safabakhsh

18

30

43

91

 

9

Paria abbas Zadeh

20

29

47

96

 

10

Mohammad Hossein Moeini

20

30

48

98

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید