مقالات

نمرات کلاس خانم منفرد ALTER A1

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: French

Term:1

Teacher’s Name : SH.Monfared

Season: fall

Book: Alter A1

Date: 29/8

TOP STUDENT : T.Rashti Talab

                            M.Shadafrough

NO

Student’s Name

Class Activities

midterm

Final Exam

Total

Conditional

Fail

 

1

N.Rahbar

28

16

43

87

 

2

M.Shad

30

20

50

100

 

3

N.Shariattalab

30

18.5

47

95.5

 

4

N.Mousavi

30

16

46

92

 

5

T.Rashtitalab

30

       20

50

100

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید