مقالات

نمرات کلاس خانم منفرد TAXI A2

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: French

Term:1

Teacher’s Name : SH.Monfared

Season: fall

Book: Taxi A2

Date: 29/8

TOP STUDENT : Asal.Behbahani

NO

Student’s Name

Class Activities

midterm

Final Exam

Total

Conditional

Fail

 

1

S.Hatami

28

19

48

95

 

2

S.Kazmi

30

17.5

46

93.5

 

3

A.Nouhi

25

14

30

69

 

4

D.Irankhah

28

19.5

48

95.5

 

5

P.Zahedi

25

     18

40

83

 

6

A.Behbahani

30

19

48

97

 

7

R.Salmani

28

17

45.5

90.5

 

8

P.Salmani

30

19

47

96

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید