مقالات

نمرات کلاس خانم متقی جو AEFS

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  24/08/99

Language: English

Term:

 

Teacher’s Name: Mottaqijou

Season:

 

Book: AEF starter

Date:

 

TOP STUDENT

Arshia Koochpideh

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

R.Mi’aadi

30

19

38

86

 

2

K. Khosrozadeh

30

17

41

88

 

3

Arad.Khorsand

30

19

45

94

 

4

S.Nemati Nejad

30

9

26

65

 

5

M. Qasem Pour

30

17.5

43.5

91

 

6

A.Koochpideh

30

20

46

96

 

7

A.M. Aslani

30

14.5

41.5

86

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید