مقالات

نمرات کلاس خانم منفرد AEF1 ترم یک

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term:1

Teacher’s Name : SH.Monfared

Season: fall

Book: A.E.F 1

Date: 12/8

 Top Students: Gh.GHorbanipour  Zeinab.Valizadeh

NO

Student’s Name

Class Activities

midterm

Final Exam

Total

Conditional

Fail

 

1

H.Rahimipour

30

19

48..5

97.5

 

2

E.Habibi

15

19

48

82

 

3

GH.Ghorbanipour

30

20

49

99

 

4

Sadaf.Karimi

30

19

48

97

 

5

Z.Valizadeh

30

     19

99.5

98.5

 

6

A.Sadatmand

_

_

_NA

 

7

N.Vejdantalab

30

20

NA

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید