مقالات

نمرات کلاس آفای رشتی طلب AEF1

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: ۱۳۹۹/08/08

Language: English

Term:

 

Teacher’s Name: Rashtitalab

Season:

 

Book: American English File 1

Date:

 

TOP STUDENT

R. Kazemifard

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Sh. F. Moghadam

35

7.5

40

82.5

 

2

A. Zakeri

36

8.5

44

88.5

 

3

P. Mehrvarz

33

7.5

35

75.5

 

4

M. Mahboobi

33

9.5

37.5

80

 

5

Z. Barzegar

36

9

35

80

 

6

M. Amini

36

       9

41

86

 

7

R. Kazemifard

37

       9

47

93

 

8

M. Gharibnavaz

35

8

45

88

 

9

M. Rezayian

33

6

40

79

 

10

A. Yahyayi

36

8

42

86

  

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید