مقالات

نمرات خانم امیرانی AEF3

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term: Units  7  & 8

 

Teacher’s Name: Delaram Amirani

Season:

 

Book: AEF3

Date:

 

TOP STUDENT

Sara Hajipour

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Sara Hajipour

20

30

47

97

 

2

Sareh Abedinejad

15

28

46

89

 

3

Fatemeh Feizi

16

25

45

86

 

4

Bita Hashemi

20

27

45

92

 

5

Zahra Rangchian

18

22

39

79

 

6

Amir Mohammad Honarparast

15

24

37

76

 

7

Mahdis Moradi

17

25

39

81

 

8

Mohadeseh Safabakhsh

17

24

40

81

 

9

Paria abbas Zadeh

19

A

45

 

10

Mohammad Hossein Moeini

19

28

Absent

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید