مقالات

نمرات خانم منفرد AEFS TERM3

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: English

Term:3

Teacher’s Name:SH.Monfared

Season: fall

Book: AEFs

Date: 7/10

Top students: M.Ahmadpour/ M.Hojati

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

M.Hojati

30

20

49

99

 

2

L.Pourhasan

30

20

48.5

98.5

 

3

K.Rasouli

30

20

48

98

 

4

M.Ahmadpour

30

20

50

100

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید