مقالات

نمرات خانم متقی جو AEF starter

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 99/06/03

Language: English

Term:

 

Teacher’s Name: Mottaqijou

Season:

 

Book: AEF Starter

Date:99/07/03

 

TOP STUDENT

Z. BAKHSHIPOUR

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

L. Yousefi

30

14

45

89

 

2

Z. Bakhshipour

30

19

46

95

 

3

M.M. Barazandeh

30

17

46

93

 

4

P. Pour tighbaaz

30

13

37

80

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید