مقالات

نمرات خانم مزینی فشرده A2

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

نمرات لیست

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: German

Term: A2

 

Teacher’s Name: M.Mozayani

Season: Summer

 

Book: Studio

Date:99/07/05

 

TOP STUDENT

F. Hassani

 

NO

Student’s Name

Hören

Lesen

Schreiben

sprechen

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

F. Hassani

21.25

21.25

          25

22

89.5

 

2

S. Edrisi

 17.5

15

21.25

20

  73.75

 

3

M. Falahati

13.75

16.25

21.25

19.5

70.75

 

4

A. Fayyaz

15

16.25

21.25

       17

69.5

 

5

A. Mayeh

16.25

15

18.75

19

69

 

6

H. Akhavan

15

12.5

16.25

17

60.75

 

7

P. Ebrati

11.25

12.5

16.25

15

55

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید