مقالات

نمرات خانم منفرد فرانسوی Alter A2

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language: French

Term: 4

Teacher’s Name:SH.Monfared

Season: summer

Book: Alter A2

Date: 7/1

Top Student : Zahra.Tabari

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Zahra.Tabari

30

19

48.5

97.5

 

2

Nazanin.Fazli

28

19.5

49

96.5

 

3

Reyhaneh.Mousavi

28

19.5

49.5

97

 

4

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید