مقالات

نمرات خانم افتخاری اشتودیو A2

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  08/06/95

Language:    German

Term:

 

Teacher’s Name:    T. Eftekhari

Season:   summer

 

Book:    Studio d A2

Date:  99/6/31

 

TOP STUDENT

Helia Abazari

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

A.Mahmoudzade

13

13

52.5

78.5

 

2

H. Abazari

15

15

62.75

92.75

 

3

A.Adeli

15

15

53.5

83.5

 

4

R.Eslah nia

15

15

54.25

84.25

 

5

A.Delbari

15

15

42.75

72.75

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید