مقالات

نمرات خانم متقی جو 4forners1

موسسه سپانو  ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

لیست نمرات

کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  24/06/99

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Mottaghijou

Season:

 

Book: 4corners1

Date:

 

TOP STUDENT

Setayesh Sendi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Arad Khorsand

28

20

44

92

 

2

K.Khosrozadeh

30

18

44

92

 

3

S.Sendi

30

20

50

100

 

4

R.Moradi

30

20

43

93

 

5

M.Qasempour

28

20

44

92

 

6

S.Nemati Nejad

28

16

30

74

 

7

H.Vafaei

30

18

49

97

 

8

Anoosha.K

30

19.5

46.5

96

 

9

Arshya.K

30

19.5

46.5

96

 

10

A.Orouj Zadeh

25

20

45.5

91

 

11

R.mi’aadi

30

19

40

89

 

12

A.M. Aslani

30

15

38

83

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید